Europejski Certyfikat Umiej?tno?ci Komputerowych

Powrót do kategorii nadrzędnej

Kursy w tej kategorii

Dostęp tylko dla członków kursu (osób z listy użytkowników kursu) ECDL1 – Modu? 1 - Podstawy technik informatycznych
Administrator - Polski
Dostęp tylko dla członków kursu (osób z listy użytkowników kursu) ECDL2 – Modu? 2 - U?ytkowanie komputerów
Administrator - Polski
Dostęp tylko dla członków kursu (osób z listy użytkowników kursu) ECDL3 – Modu? 3 - Przetwarzanie tekstów
Administrator - Polski
Dostęp tylko dla członków kursu (osób z listy użytkowników kursu) ECDL4 – Modu? 4 - Arkusze kalkulacyjne
Administrator - Polski
Dostęp tylko dla członków kursu (osób z listy użytkowników kursu) ECDL5 – Modu? 5 - Bazy danych
Administrator - Polski
Dostęp tylko dla członków kursu (osób z listy użytkowników kursu) ECDL6 – Modu? 6 - Grafika mened?erska i prezentacyjna
Administrator - Polski
Dostęp tylko dla członków kursu (osób z listy użytkowników kursu) ECDL7 – Modu? 7 - Us?ugi w sieciach informatycznych
Administrator - Polski

Powrót do kategorii nadrzędnej


Administrator MEDIATOR SZKOLENIA : Administrator
Claroline © 2001 - 2013